خرید اینترنتی محصولات نساجی پارچه پیراهنی شمیم اردکان

خرید اینترنتی محصولات نساجی پارچه پیراهنی شمیم اردکان ۰۹۱۳۶۶۶۸۶۳۶ ارسال کالیته  ۰۹۱۳۰۸۵۸۱۰۰ یکی از بهترین پارچه پیراهنی ،پارچه شمیم می باشد این محصول به دلیل الیاف پنبه بسیار خنک و مناسب مناطق جنوبی کشور می باشد این محصول با الیاف صد در صد پنبه تواید می شود مصارف این پارچه …